Om föreningen

Tumbaortens biodlareförening är en aktiv förening med historia från 1920-talet. Vi är ett 80-tal medlemmar med geografisk tillhörighet i Botkyrkas och Salems kommuner söder om Stockholm, men många söker sig till våra olika aktiviteter även utifrån. Vår förening är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och tillhör Stockholms läns biodlare.

Föreningens aktiviteter består bland annat i att:

  • Stödja medlemmarna i deras biodling
  • Ordna kurser i biodling
  • Ordna biodlingsträffar under sommaren
  • Delta på mässor och andra aktiviteter
  • Hjälpa till med bisvärmar

Tumbaortens bf ger även ut föreningstidningen Skattlådan.

Är du intresserad av att börja med biodling? Vill du vara med i vår förening? Ring eller skriv till oss så ger vi mer information!

Tumbaortens bf

Facebook: Tumba-Biodlarna 

E-post: info@tumbabiodlarna.se