Vald Styrelse 2021/2022

Vill du ta kontakt med den sittande styrelsen, som valdes på det senaste årsmötet kan du skicka mejl till info@tumbabiodlarna.se

Ordförande Christina Wåhlin Mörkö
Ledamot Bibbi Leeiner Norsborg
Ledamot Hans Stigenberg Tumba
Ledamot Ann-Mari Turkia Tumba
Ledamot Helena Kristiansson Rönninge
Suppleant Torbjörn Erlandsson
Suppleant Björn Hafström Rönninge