Övervintrings enkät

Vi har blivit kontaktade av Björn Gustavsson som är bihälsokonsulent för jordbruksverket som vill påminna oss att fylla i vår övervintringsstatistik, Enkät om övervintring 2022-23

”För femtonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige. ”För femtonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige.

Dina svar är anonyma och används enbart till statistik och forskning. Förra året fick vi in drygt 2 800 fullständiga svar. Resultat publiceras i Bitidningen och Gadden.

Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin, det tar ca 15-20 min i anspråk. Även om alla samhällen har klarat sig ska du fylla i enkäten. Ju fler svar desto tillförlitligare resultat. Du kommer till enkäten genom länken:

https://www.bee-survey.com/index.php/451462?lang-=sv

Enkäten är öppen till och med söndagen 4 juni.

Med vänlig hälsning, Björn Gustavsson, nationell bihälsokonsulent, Jordbruksverket”