Medlemskap

Är du biodlare eller intresserad av biodling? Vill du stödja vår verksamhet? Passa på att bli medlem!

Medlemsavgifter:
75 kr för medlemskap i enbart Tumbaortensbiodlareförening eller stödmedlemskap (PlusGiro 273485-3).

545 kr för fullbetalande medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund (Du registrerar dig och betalar din medlemsavgift här. Här kan du också se vilken avgift som gäller. Tänk på att du själv måste plocka ut din faktura för medlemskapet vid registrering.
Avgiften varierar ngt beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i. Den totala avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:
Fullbetalande: 385 kr
Familjemedlem: 40 kr (får ej egen Bitidning)
Juniormedlem : 100 kr (får egen Bitidning)).
Vid anmälan till SBR ska man ange att man vill tillhöra Tumbaortens BF!
I avgiften ingår prenumeration på Bitidningen.
För familjemedlemmar (som inte får Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.

I avgiften till SBR ingår en försäkring som täcker
eventuella skadestånd som du kan bli dömd att erlägga
om dina bin åsamkat allvarlig skada för annan person.

För mer information om SBR, se deras
hemsida: http://www.biodlarna.se

Kontakta vår förening via info@tumbabiodlarna.se

Kontaktpersoner för nybörjare:
Ove Friblad 070-555 3104
Lasse Dahlman 070-285 1209