Information om Jordbruksverkets beslut om smittförklarade områden

På vårmötet framkom önskemål om att styrelsen skulle informera om ändringar av smittförklarade områden. Styrelsen kan inte åta sig att ständigt hålla koll på eventuella förändringar, men vi har lagt in länkar till Jordbruksverket i vänsterspalten här på hemsidan. Den första länken är till den sida där man kan hitta länken till aktuellt beslut. Den andra länken är det beslut som var aktuellt när vi senast uppdaterade länken. Jordbruksverket har tyvärr inte en fast adress till sitt beslut, vilket man i dessa sammanhang skulle önska.

VIKTIGT: Dags för vårbehandling mot Varroa!

Under de närmaste två veckorna bör du behandla dina bin mot Varroa, för att ge dem en bra start på säsongen. När vi behandlar alla bisamhällen samtidigt får det bäst effekt, eftersom vi då minskar reinvasionsrisken.

Behandling kan göras med Tymol eller förångad oxalsyra. Föreningen har en Varrox oxalsyreförångare, som medlemmar kan låna utan kostnad.

Invintringstips och varroabekämpning; viktig info vid Öppet Hus, tisdag den 8 augusti


Öppet hus i bigården Hussebo, hos Freddy Duwe (se mer info i högerpanelen), har den 8 augusti temat Invintring och Varroabekämpning. Varroabekämpning i tid för att få friska vinterbin och kvaliteten på invintringen är avgörande för att börja nästa bisäsong med livskraftiga och pigga bin. Vid detta möte får du värdefulla tips och möjlighet att diskutera och ställa frågor. Läs mera här:

Länsstyrelsen i Stockholm aviserar utökade kontroller av bigårdar

Länsstyrelsen har skickat följande meddelande till föreningen, m fl:
————————————————————————————————–
Utökade kontroller av bigårdarna under 2017

Länsstyrelsen gör utökade kontroller av bigårdarna under biodlarsäsongen 2017. Vi har därför gett bitillsynsmännen i uppdrag att göra stickprov i sina distrikt. Därför ber bitillsynsmannen att få göra besiktning hos dig fastän du inte har begärt det.

Bitillsynsmännen gör en besiktning i bisamhällen som de väljer ut. Det betyder att de tittar på yngelramarna i de utvalda bisamhällena. Som vanligt tittar de framför allt efter amerikansk yngelröta. Stickproven är slumpmässiga eller baserade på Länsstyrelsens riskbedömning. Det kan vara så att det har förekommit amerikansk yngelröta i närområdet eller att inga besiktningar har gjorts på länge i ditt område.

Du som biodlare och även fastighetsägaren har skyldighet att lämna tillträde till bigården för att göra besiktningen[1]. Du som biodlare ska vara med vid besiktningen om bitillsynsmannen behöver det för att kunna utföra besiktningen[2].

Anledningen till de utökade kontrollerna är att Jordbruksverket håller på att ändra föreskriften om bekämp­ning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin. Den nya föreskriften innehåller stora förändringar och Länsstyrelsen vill därför göra utökade kontroller under 2017 innan den nya föreskriften träder i kraft.

Om du har några frågor kan du kontakta oss som samordnar bitillsynen

[1] Biodlaren och fastighetsägaren ska lämna tillträde till bigården enligt 4 § Bisjukdomslagen (1974:211)

[2] Den som innehar bisamhälle eller föremål där herrelöst bisamhälle har tagit bostad skall lämna tillsynsman erforderligt biträde vid undersökning och behandling av bisamhället, enligt 12 § Bisjukdomsförordningen (1974:212)
————————————————————————————————–
Det finns god anledning att diskutera vad detta kommer att innebära för oss som biodlare. Vi siktar på att ta upp frågan vid första sommarträffen på Hussebo.

Vårbehandling mot varroa – första veckan i april!

På vårmötet enades vi om att rekommendera alla att vårbehandla mot varroa under första veckan i april.

Behandling mot varroa har bättre effekt om vi alla behandlar och gör det samtidigt. Då minskar risken för återinvasion väsentligt. Vi rekommenderar behandling tre gånger om året, om det finns varroa i samhället. Välj metoder som är effektiva men skonsamma för bina. De som nu en tid har tillämpat behandling tre gånger om året, ser att varroatrycket har minskat.

Den absolut viktigaste behandlingen är sommarbehandlingen, efter slutskattning i slutet av juli/början av augusti. Den behandlingen säkerställer att vinterbina blir så friska som möjligt, medan vårbehandlingen ger samhället en bra start på året.

Föreningen har en oxalsyreförångare som medlemmar kan låna gratis. Oxalsyreförångning är en effektiv behandlingsmetod, som är mycket skonsam för bina. Kontakta Kjell Häggstrand (070-536 77 21) om du vill låna förångaren och eventuellt behöver hjälp med behandlingen.