Vårmöte den 19 mars

Den 19:e mars kl 13 hade vi vårmöte i Vårstakyrkan.

Dagens tema dominerades av konferensen BeeCome 2016, som i år ägde rum i Sverige, Malmö.
Vi presenterade några sammanfattningar av olika föredrag som vi hade sett och funnit värdefulla på något sätt. Vi som berättade var Thomas, Bibbi och Lisa. Vi var intresserade av olika saker under konferensen, och området för matlagning och salvetillverkning bevakades av Bibbi. Lisa hade fokuserat på hur bekämpningsmedel påverkar bidrottningen, Bokskorpionen och på hur bisamhället som superorgananism uppstod. Thomas bevakade bland annat rapprteringen från svenska fälttester avseende effekterna av bekämningsmedel.

Vi kan konstatera att bekämpningsmedel inte är vare sig positivt eller neutralt för våra pollinerare, även om honungsbin i huvudsak kan kompensera för de negativa effekterna. Drottningarna blir dock mer kortlivade. Humlor och andra pollinerare som lever i mindre samhällen eller som solitärbin blir hårdast drabbadae.

Här är ett par bilder på ett par av oss i aktion under vårmötet:
Tomas 3Lisa 2

Välkommen!

Välkommen till Tumbaortens biodlareförening! Vi verkar i Botkyrka och Salems kommuner. På denna hemsida hittar du information om vår förening och våra aktiviteter, kontaktuppgifter till styrelsen med flera, och du kan ladda ned vår medlemstidning Skattlådan. Är du intresserad av att börja med biodling så hjälper vi gärna till!

Logobild