Invintringstips och varroabekämpning; viktig info vid Öppet Hus, tisdag den 8 augusti


Öppet hus i bigården Hussebo, hos Freddy Duwe (se mer info i högerpanelen), har den 8 augusti temat Invintring och Varroabekämpning. Varroabekämpning i tid för att få friska vinterbin och kvaliteten på invintringen är avgörande för att börja nästa bisäsong med livskraftiga och pigga bin. Vid detta möte får du värdefulla tips och möjlighet att diskutera och ställa frågor. Läs mera här:

Föreläsning i Uppsala om VSH-bin – 9 april

Vi har nu också fått en inbjudan till en föreläsning om VSH-bin. Föreläsningen ges i Uppsala och det var adressen till den här föreläsningen som hade ändrats – inte till informationsträffen som du kan läsa om lite längre ner på sidan.

Man har bytt till en större lokal eftersom intresset för föreläsningen var så stort. Om du är intresserad så anmäl dig genast, men det finns risk att föreläsningen redan är fulltecknad. Det är en tid sedan inbjudan gick ut från Uppsala, men vi fick den först nu.

Läs mer om föreläsningen här

Inbjudan till informationsträff den 18:e april om VSH-projektet – adressen är oförändrad

Bro Håby Biodlarförening bjuder in till informationsträff om VSH-projektet. Begränsat antal platser!

Läs mera om informationsträffen här

VSH-projektet arbetar med att ta fram bin som själva kan hantera Varroa och hålla kvalstertillväxten nere. VSH står för ”Varroa Sensitive Hygiene”, alltså ett hygieniskt beteende som gör att bina rensar ut kvalster och/eller puppor från infekterade celler.

Läs mera om VSH-projektet här

Rättelsen som skickades ut gällde inte denna aktivitet.