Invintringstips och varroabekämpning; viktig info vid Öppet Hus, tisdag den 8 augusti


Öppet hus i bigården Hussebo, hos Freddy Duwe (se mer info i högerpanelen), har den 8 augusti temat Invintring och Varroabekämpning. Varroabekämpning i tid för att få friska vinterbin och kvaliteten på invintringen är avgörande för att börja nästa bisäsong med livskraftiga och pigga bin. Vid detta möte får du värdefulla tips och möjlighet att diskutera och ställa frågor. Läs mera här:

Vårmötet

Ordföranden Thomas Brzokoupil öppnade mötet och började med att informera om att Dag Svenssson avled den 2 mars. Dessutom påminde han om att vi måste rapportera uppställningsplatser i år.

Därefter presenterades styrelsens förslag om samordnad varroabekämpning och om den i Skattlådan 2015:1 presenterade metoden med Apiguard (thymol). Vårbekämpningen diskuterades engagerat och i positiv anda. Thomas berättade också om att styrelsen har beslutat att köpa in utrustning för oxalsyreförångning. Bokning av utrustningen görs via Kjell Hällstrand, som också skulle kunna bistå vid behandlingen. Utrustningen fanns att beskåda under mötet, tillsammans med ett par modeller av sargar som Kjell hade byggt.

Dagens huvudnummer var ett uppskattat föredrag som Bengt Sundbaum höll, om hur biodling används som sysselsättning inom kriminalvården. Bengt började med en allmän bakgrundsbeskrivning och berättade sedan att Asptunaanstalten i Botkyrka har haft biodling i 10-12 år. Det finns utmaningar pga internernas begränsade rörelserätt, vilket gör att Bengt själv får jobba mycket får att få det att fungera. Det skulle kunna bli lättare om man fick investera avseende mottagning av ramar för rensning och avseende själva rensningsutrustningen. Verksamheten skulle kunna byggas ut och det finns stor efterfrågan på Asptunas tjänster bland biodlare på Stockholms södra sida; hösten 2014 fick man stoppa mottagandet av ramar för rensning, eftersom man inte kunde hinna med mera. Man är dock beroende av beslut inom Kriminalvården.

Tumbaortens biodlare hoppas att Kriminalvården inser alla fördelar som biodling har, både för de intagna och för biodlarna i området!