Nu är det snart dags för årsmöte!

Annonser

Vaxmellanväggar från Kina var förfalskade

Några biodlare som köpte mellanväggar från Kina fick problem med kakfall. För att ta reda på om vaxet var förfalskat och innehöll paraffin har Biodlarna, Sveriges Biodlares Riksförbund, skickat det på analys. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar.

Biodlarna som råkade ut för det förfalskade vaxet skulle starta upp sina biodlingar under försommaren. De beställde olika tillbehör och även vaxmellanväggar genom en köpsajt från ett företag i Kina.

När vaxet placerades i bikupan rasade det ner. Prover skickades till laboratoriet Ceralyse i Tyskland. Svaret visar att innehållets sammansättning inte överensstämmer med de ämnen som finns i rent bivax. Blandningen av olika kolväten tyder på att det kan vara paraffin.

– Det är viktigt att det som ska komma i kontakt med bina är av bra kvalitet, säger Ingmar Wahlström, vice ordförande för Biodlarna.

Han förklarar att det finns flera risker med förfalskat vax.

– En risk är att mellanväggarna inte tål temperaturen i bikupan. Yngel och vax smälter ihop och då kan bina dö. En annan risk är att det kan innehålla rester av bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige och som kan hamna i vaxet och i honungen. I ett långt perspektiv kan vi också få andra problem, till exempel att varroakvalstret utvecklar resistens. Man tar onödiga risker med att handla vax av okänt ursprung, säger Ingmar Wahlström.

Han rekommenderar att vax köps av svenska biredskapshandlare.

– De svenska handlarna kontrollerar vaxet och tar inte in sådant som är dåligt.

Det råder brist på svenskt vax.

– Ta hand om vaxet och återvinn det, säger Ingmar Wahlström.

Läs även här: https://www.biodlarna.se/2017/06/27/vaxmellanvaggar-fran-kina-var-forfalskade/

Stockholmsdistriktet bjuder in till biodlarresa

Distriktet ordnar en bussresa lördagen den 10 juni. Vi får då se hur Topplistkupor fungerar i praktiken. Vi besöker Johan Inglald i Pålsboda för att få en demonstration och möjlighet att ställa frågor. Johan har hållit på med biodling sedan slutet av nittiotalet och har i dag ca 60 samhällen. Han började med TBH 2005. Han finner att han får mer honung per nedlagd arbetstimme med dem än med uppstaplingskupor.

Läs hela inbjudan här:

Vårmöte!

Vårmöte
Lördag den 25 mars kl 13:00
Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Föredrag: Biodlarresa till Kuba, mm
och trevlig samvaro med bisurr

Föreningen bjuder på kaffe med dopp
Lotteri! Välkomna!

Länkar för årsrapportering och SBR upprop för regelundantag för bisalva etc.

Här finns blanketten för årsrapport för 2016:
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/892/1/
Årsrapporten lämnas till föreningen, som sammanställer och skickar statistiken, utan information om biodlarnas namn, till SBR. Skicka rapporten till info@tumbabiodlarna.se, eller till Thomas Brzokoupil, Solparksvägen 12, 14731 Tumba.

Information om regler för honungsbedömning och honungsbedömningskort finns här:
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/894/1/

UPPROP FÖR FÖRENKLING AV REGLER OM BISALVA ETC.
Här kan du läsa artikeln i tidningen Land: http://land.se/landkoll/biodlare-rasar-hur-kan-det-vara-brottsligt-att-koka-salva/
Här kan du skriva under uppropet: http://www.skrivunder.com/smaskalig_produktion_av_bivaxsalva