Jordbruksverket har publicerat kartor över skydds- och övervakningsområden

Det finns nu kartor över skydds- respektive övervakningsområden avseende amerikansk yngelröta. Du hittar kartorna här:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn/skyddsrespektiveovervakningsomradenmedavseendepaamerikanskyngelrota.4.241de21616a7b39633c19566.html

Svara på enkäten från Preben!

Man frågar sig lätt vad man har för nytta av att svara på en enkät om vinterförluster, men det tar så kort tid att göra det och vinsten är bättre kunskap som kan göra att vi får säkrare rekommendationer om hur vi ska göra för att bina i högre grad ska överleva vintern.

Här är en länk till enkäten:
https://www.bee-survey.com/index.php/862771?lang=sv​

Föreningen ordnar en resa till Lurö parningsstation!

Det finns plats för 10 deltagare och kostnaden blir 975 kronor per person.
Vi samåker i privatbilar.
I resan ingår:
– båt till och från Lurö
– guidning på plats
– övernattning i B&B
Vi reserverar bord för måltiderna den 15:e, men betalar var och en sitt och så delar vi på bensin-kostnaden för resan. Avresa den 14 juni kl 17 från Tumba Torg. Återkomst till Tumba på kvällen den 15:e.
Bindande anmälan till info@tumbabiodlarna.se eller per telefon till Thomas 070-530 0728.

Dags för vårbehandling mot varroa

På vårmötet enades vi om att fortsätta att rekommendera alla att vårbehandla mot varroa vid samma tid.

Det är dags nu! Denna vecka och nästa, alltså perioden 24:e april till och med 5:e maj bör vi alla som har varroaangripna samhällen – dvs i praktiken alla våra samhällen – behandla dem. För vårbehandling är Thymol eller förångad oxalsyra de lämpligaste alternativen.

Behandling mot varroa har bättre effekt om vi alla behandlar och gör det samtidigt. Då minskar risken för återinvasion väsentligt. Vi rekommenderar behandling tre gånger om året, om det finns varroa i samhället. Välj metoder som är effektiva men skonsamma för bina. De som nu en tid har tillämpat behandling tre gånger om året, ser att varroatrycket har minskat.

Den absolut viktigaste behandlingen är sommarbehandlingen, efter slutskattning i slutet av juli/början av augusti. Den behandlingen säkerställer att vinterbina blir så friska som möjligt, medan vårbehandlingen ger samhället en bra start på året.

Föreningen har en oxalsyreförångare som medlemmar kan låna gratis. Oxalsyreförångning är en effektiv behandlingsmetod, som är mycket skonsam för bina. Kontakta Darina Pozgay (073-692 5363) om du vill låna förångaren.

Information om Jordbruksverkets beslut om smittförklarade områden

På vårmötet framkom önskemål om att styrelsen skulle informera om ändringar av smittförklarade områden. Styrelsen kan inte åta sig att ständigt hålla koll på eventuella förändringar, men vi har lagt in länkar till Jordbruksverket i vänsterspalten här på hemsidan. Den första länken är till den sida där man kan hitta länken till aktuellt beslut. Den andra länken är det beslut som var aktuellt när vi senast uppdaterade länken. Jordbruksverket har tyvärr inte en fast adress till sitt beslut, vilket man i dessa sammanhang skulle önska.