Invintringstips och varroabekämpning; viktig info vid Öppet Hus, tisdag den 8 augusti


Öppet hus i bigården Hussebo, hos Freddy Duwe (se mer info i högerpanelen), har den 8 augusti temat Invintring och Varroabekämpning. Varroabekämpning i tid för att få friska vinterbin och kvaliteten på invintringen är avgörande för att börja nästa bisäsong med livskraftiga och pigga bin. Vid detta möte får du värdefulla tips och möjlighet att diskutera och ställa frågor. Läs mera här:

Vaxmellanväggar från Kina var förfalskade

Några biodlare som köpte mellanväggar från Kina fick problem med kakfall. För att ta reda på om vaxet var förfalskat och innehöll paraffin har Biodlarna, Sveriges Biodlares Riksförbund, skickat det på analys. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar.

Biodlarna som råkade ut för det förfalskade vaxet skulle starta upp sina biodlingar under försommaren. De beställde olika tillbehör och även vaxmellanväggar genom en köpsajt från ett företag i Kina.

När vaxet placerades i bikupan rasade det ner. Prover skickades till laboratoriet Ceralyse i Tyskland. Svaret visar att innehållets sammansättning inte överensstämmer med de ämnen som finns i rent bivax. Blandningen av olika kolväten tyder på att det kan vara paraffin.

– Det är viktigt att det som ska komma i kontakt med bina är av bra kvalitet, säger Ingmar Wahlström, vice ordförande för Biodlarna.

Han förklarar att det finns flera risker med förfalskat vax.

– En risk är att mellanväggarna inte tål temperaturen i bikupan. Yngel och vax smälter ihop och då kan bina dö. En annan risk är att det kan innehålla rester av bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige och som kan hamna i vaxet och i honungen. I ett långt perspektiv kan vi också få andra problem, till exempel att varroakvalstret utvecklar resistens. Man tar onödiga risker med att handla vax av okänt ursprung, säger Ingmar Wahlström.

Han rekommenderar att vax köps av svenska biredskapshandlare.

– De svenska handlarna kontrollerar vaxet och tar inte in sådant som är dåligt.

Det råder brist på svenskt vax.

– Ta hand om vaxet och återvinn det, säger Ingmar Wahlström.

Läs även här: https://www.biodlarna.se/2017/06/27/vaxmellanvaggar-fran-kina-var-forfalskade/

Stockholmsdistriktet bjuder in till biodlarresa

Distriktet ordnar en bussresa lördagen den 10 juni. Vi får då se hur Topplistkupor fungerar i praktiken. Vi besöker Johan Inglald i Pålsboda för att få en demonstration och möjlighet att ställa frågor. Johan har hållit på med biodling sedan slutet av nittiotalet och har i dag ca 60 samhällen. Han började med TBH 2005. Han finner att han får mer honung per nedlagd arbetstimme med dem än med uppstaplingskupor.

Läs hela inbjudan här:

Länsstyrelsen i Stockholm aviserar utökade kontroller av bigårdar

Länsstyrelsen har skickat följande meddelande till föreningen, m fl:
————————————————————————————————–
Utökade kontroller av bigårdarna under 2017

Länsstyrelsen gör utökade kontroller av bigårdarna under biodlarsäsongen 2017. Vi har därför gett bitillsynsmännen i uppdrag att göra stickprov i sina distrikt. Därför ber bitillsynsmannen att få göra besiktning hos dig fastän du inte har begärt det.

Bitillsynsmännen gör en besiktning i bisamhällen som de väljer ut. Det betyder att de tittar på yngelramarna i de utvalda bisamhällena. Som vanligt tittar de framför allt efter amerikansk yngelröta. Stickproven är slumpmässiga eller baserade på Länsstyrelsens riskbedömning. Det kan vara så att det har förekommit amerikansk yngelröta i närområdet eller att inga besiktningar har gjorts på länge i ditt område.

Du som biodlare och även fastighetsägaren har skyldighet att lämna tillträde till bigården för att göra besiktningen[1]. Du som biodlare ska vara med vid besiktningen om bitillsynsmannen behöver det för att kunna utföra besiktningen[2].

Anledningen till de utökade kontrollerna är att Jordbruksverket håller på att ändra föreskriften om bekämp­ning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin. Den nya föreskriften innehåller stora förändringar och Länsstyrelsen vill därför göra utökade kontroller under 2017 innan den nya föreskriften träder i kraft.

Om du har några frågor kan du kontakta oss som samordnar bitillsynen

[1] Biodlaren och fastighetsägaren ska lämna tillträde till bigården enligt 4 § Bisjukdomslagen (1974:211)

[2] Den som innehar bisamhälle eller föremål där herrelöst bisamhälle har tagit bostad skall lämna tillsynsman erforderligt biträde vid undersökning och behandling av bisamhället, enligt 12 § Bisjukdomsförordningen (1974:212)
————————————————————————————————–
Det finns god anledning att diskutera vad detta kommer att innebära för oss som biodlare. Vi siktar på att ta upp frågan vid första sommarträffen på Hussebo.