Nybörjarkurs i Biodling börjar den 20e januari

Vår nybörjarkurs i Biodling startar torsdag den 20e januari 2022.

Kursen hålls i Vårsta under 8 torsdagkvällar mellan kl.19-21 samt 5 träffar kommande sommar i Hussebo (Vårsta) där deltagarna får se hur det går till praktiskt när man arbetar i bikuporna. Perfekta tillfällen att föra dialog kring biodling och där man lär känna andra biodlare i trakten.

I kursen ingår:

  • 8 utbildningstillfällen på torsdagar från den 20e januari
  • 5 biodlar-träffar under sommaren 2022
  • Kursliteratur
  • Fika vid kurstillfällen

Pris: 2 500kr

Skicka anmälan (och eventuella frågor) till info@tumbabiodlarna.se

Gå gärna även med i vår Facebookgrupp: Tumba-Biodlarna

Lån av Slungrum

Nu finns det äntligen möjlighet att låna slungrum av föreningen!

Föreningen har fått tillgång till ett fullt utrustat slungrum i Tumba (Rådjursvägen) där alla medlemmarna är välkomna att slunga sin honung om man vill.
Slungrummet är utrustad med en två-ramars eldriven slunga, avtäcknings utrustning, silar, refraktometer för att mäta vattenhalt i honungen etc. som man får tillgång till när man väljer att slunga sin honung hos oss.

Pris:
-250 kr/tillfälle för medlemmar i Tumbaortens Biodlareförening
-500 kr/tillfälle för icke medlemmar

Vid intresse av att låna slungrummet och mer information, kontakta Ann-Mari Turkia i styrelsen via annmari_t@hotmail.com eller via messenger.

Välkomna!

Dags för Varroabehandling!

Vi startar våra Varroabehandlingar kommande helg och kör två veckor framåt, dvs mellan den 24 april och 9 maj. Vi vill helst att alla påbörjar sina behandlingar under denna period. Detta för att ge bina en riktigt bra start på säsongen. När vi behandlar alla bisamhällen samtidigt får det bäst effekt, eftersom vi då minskar reinvasionsrisken.

Ni kan behandla med Tymol eller förångad Oxalsyra.

Vi har en Oxalsyraförångare i föreningen som medlemmarna kan låna gratis.
Förångaren finns just nu hos Ann-Mari Turkia i styrelsen.
För att låna förångaren kontakta henne via messenger eller : info@tumbabiodlarna.se

Nybörjarkurs i biodling är tyvärr inställt för 2021

Vi är ledsna att meddela men vi kommer inte kunna hålla någon utbildning i biodling i år. Folkhälsomyndighetens rekommendation om max 8 personer per sammankomst kvarstår och vi varken vill eller vågar ta några risker när det gäller spridningen av Covid-19.

Vi har tyvärr heller ingen digital plattform på plats för att kunna hålla några digitala utbildningar. Vår förening har aldrig haft behov av digitala verktyg för möten eller utbildning och eftersom vi är just en förening så har vi inte kapacitet att starta upp sådant på kort varsel. Det krävs stämmobeslut om hur våra gemensamma resurser ska användas, därför kan vi inte bara ”köpa in” den tjänsten.

Styrelsen fattade beslut på senaste styrelsemötet, efter att vi avvaktat folkhälsomyndighetens rekommendation, om att ställa in årets utbildning och så satsar vi på nästa år istället. Vi tror och hoppas att vi kan hålla nästa utbildning i början av nästa år, så som vi brukar eftersom merparten av befolkning borde vara vaccinerad vid det laget.  

Ni som föranmält er till kursen står givetvis kvar som föranmälda och vi hoppas att ni ska få er utbildning så snart det bara går.

Vid frågor kontakta: info@tumbabiodlarna.se

Biodlarkurs våren 2021

I år kan vi tyvärr inte hålla vår biodlarkurs nu under vårvinter som vi brukar på grund av Covid-19 utbrottet.
Istället så planerar och hoppas vi att vi ska kunna hålla en intensivkurs under en hel helg i slutet på maj, lagom till att naturen slår ut i blom.

Platserna till biodlarkurser brukar vara eftertraktade och kurserna blir oftast fullsatta tidigt, därför kan ni redan nu med fördel skicka in en Intresseanmälan till oss via info@tumbabiodlarna.se
Observera att det bara är en intresseanmälan eftersom vi inte vet om kursen kan bli av om pandemin fortsätter att hålla oss i sitt grepp.

Formell och bindande anmälan kan ske först i april, efter att vi meddelar om, när och var kursen kommer att hållas, så håll utkik i april efter ny information!