Jordbruksverket har publicerat kartor över skydds- och övervakningsområden

Det finns nu kartor över skydds- respektive övervakningsområden avseende amerikansk yngelröta. Du hittar kartorna här:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn/skyddsrespektiveovervakningsomradenmedavseendepaamerikanskyngelrota.4.241de21616a7b39633c19566.html

Föreningen ordnar en resa till Lurö parningsstation!

Det finns plats för 10 deltagare och kostnaden blir 975 kronor per person.
Vi samåker i privatbilar.
I resan ingår:
– båt till och från Lurö
– guidning på plats
– övernattning i B&B
Vi reserverar bord för måltiderna den 15:e, men betalar var och en sitt och så delar vi på bensin-kostnaden för resan. Avresa den 14 juni kl 17 från Tumba Torg. Återkomst till Tumba på kvällen den 15:e.
Bindande anmälan till info@tumbabiodlarna.se eller per telefon till Thomas 070-530 0728.