Länsstyrelsen i Stockholm aviserar utökade kontroller av bigårdar

Länsstyrelsen har skickat följande meddelande till föreningen, m fl:
————————————————————————————————–
Utökade kontroller av bigårdarna under 2017

Länsstyrelsen gör utökade kontroller av bigårdarna under biodlarsäsongen 2017. Vi har därför gett bitillsynsmännen i uppdrag att göra stickprov i sina distrikt. Därför ber bitillsynsmannen att få göra besiktning hos dig fastän du inte har begärt det.

Bitillsynsmännen gör en besiktning i bisamhällen som de väljer ut. Det betyder att de tittar på yngelramarna i de utvalda bisamhällena. Som vanligt tittar de framför allt efter amerikansk yngelröta. Stickproven är slumpmässiga eller baserade på Länsstyrelsens riskbedömning. Det kan vara så att det har förekommit amerikansk yngelröta i närområdet eller att inga besiktningar har gjorts på länge i ditt område.

Du som biodlare och även fastighetsägaren har skyldighet att lämna tillträde till bigården för att göra besiktningen[1]. Du som biodlare ska vara med vid besiktningen om bitillsynsmannen behöver det för att kunna utföra besiktningen[2].

Anledningen till de utökade kontrollerna är att Jordbruksverket håller på att ändra föreskriften om bekämp­ning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin. Den nya föreskriften innehåller stora förändringar och Länsstyrelsen vill därför göra utökade kontroller under 2017 innan den nya föreskriften träder i kraft.

Om du har några frågor kan du kontakta oss som samordnar bitillsynen

[1] Biodlaren och fastighetsägaren ska lämna tillträde till bigården enligt 4 § Bisjukdomslagen (1974:211)

[2] Den som innehar bisamhälle eller föremål där herrelöst bisamhälle har tagit bostad skall lämna tillsynsman erforderligt biträde vid undersökning och behandling av bisamhället, enligt 12 § Bisjukdomsförordningen (1974:212)
————————————————————————————————–
Det finns god anledning att diskutera vad detta kommer att innebära för oss som biodlare. Vi siktar på att ta upp frågan vid första sommarträffen på Hussebo.

Annonser

Vårbehandling mot varroa – första veckan i april!

På vårmötet enades vi om att rekommendera alla att vårbehandla mot varroa under första veckan i april.

Behandling mot varroa har bättre effekt om vi alla behandlar och gör det samtidigt. Då minskar risken för återinvasion väsentligt. Vi rekommenderar behandling tre gånger om året, om det finns varroa i samhället. Välj metoder som är effektiva men skonsamma för bina. De som nu en tid har tillämpat behandling tre gånger om året, ser att varroatrycket har minskat.

Den absolut viktigaste behandlingen är sommarbehandlingen, efter slutskattning i slutet av juli/början av augusti. Den behandlingen säkerställer att vinterbina blir så friska som möjligt, medan vårbehandlingen ger samhället en bra start på året.

Föreningen har en oxalsyreförångare som medlemmar kan låna gratis. Oxalsyreförångning är en effektiv behandlingsmetod, som är mycket skonsam för bina. Kontakta Kjell Häggstrand (070-536 77 21) om du vill låna förångaren och eventuellt behöver hjälp med behandlingen.

Föreläsning i Uppsala om VSH-bin – 9 april

Vi har nu också fått en inbjudan till en föreläsning om VSH-bin. Föreläsningen ges i Uppsala och det var adressen till den här föreläsningen som hade ändrats – inte till informationsträffen som du kan läsa om lite längre ner på sidan.

Man har bytt till en större lokal eftersom intresset för föreläsningen var så stort. Om du är intresserad så anmäl dig genast, men det finns risk att föreläsningen redan är fulltecknad. Det är en tid sedan inbjudan gick ut från Uppsala, men vi fick den först nu.

Läs mer om föreläsningen här

Inbjudan till informationsträff den 18:e april om VSH-projektet – adressen är oförändrad

Bro Håby Biodlarförening bjuder in till informationsträff om VSH-projektet. Begränsat antal platser!

Läs mera om informationsträffen här

VSH-projektet arbetar med att ta fram bin som själva kan hantera Varroa och hålla kvalstertillväxten nere. VSH står för ”Varroa Sensitive Hygiene”, alltså ett hygieniskt beteende som gör att bina rensar ut kvalster och/eller puppor från infekterade celler.

Läs mera om VSH-projektet här

Rättelsen som skickades ut gällde inte denna aktivitet.