Sommarträffar

Tisdagskvällarna i bigården 2017

start tisdag 30 maj från kl 18.00

ÖPPET HUS

och praktisk sommarkurs

hos Freddy på Hussebo, Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Annonser