Sommarträffar

Tisdagskvällarna i bigården 2019

start tisdag 28 maj från kl 18.00

ÖPPET HUS

och praktisk sommarkurs

hos Freddy på Hussebo, Lillmalmsvägen 19 i Vårsta