ÖPPET HUS hos Freddy på Hussebo

Hussebo:
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Vi gör en mjukstart tisdag 2 juni, börjar kl 18.00

Samhället i övningsbigården är starkt och det är dags att göra en avläggare

P.g.a. corona blir det inget kaffe. Hur det blir längre fram, får vi se.

Självklara regler gäller, hålla avstånd o.s.v.

Alla, och speciellt nyböjarna är välkomna.

VIKTIGT! Nu är det dags för vårbehandling mot Varroa!

Under de närmaste två veckorna bör du behandla dina bin mot Varroa, för att ge dem en bra start på säsongen. När vi behandlar alla bisamhällen samtidigt får det bäst effekt, eftersom vi då minskar reinvasionsrisken.

Behandling kan göras med Tymol eller förångad oxalsyra. Föreningen har en Varrox oxalsyreförångare, som medlemmar kan låna utan kostnad.

Vårmötet är inställt!

Mot bakgrund av den nu allt snabbare spridningen av coronaviruset Covid-19 och den höga medelåldern i vår förening, har vi beslutat att skjuta upp vårmötet på obestämd tid. Om läget blir sådant att vi bedömer det säkert att åter ha möten, kommer vi att återkomma med ett nytt mötesdatum.

Med förhoppning om en fortsatt god hälsa för alla våra medlemmar!
Styrelsen